Continue reading at Een nieuw jaar … | De Belgische Ezel Vrienden vzw

Een nieuw jaar …

komt weer om de hoek kijken.

Het BEV- bestuur wenst al zijn leden , én bezoekers van onze website, het beste voor 2018.   Eerst en vooral een goede gezondheid .

Wij rekenen er wederom op dat er bij onze leden weer heel wat animo aanwezig zal zijn om het nieuwe seizoen aan te vangen.

In februari staat de ‘jaarlijkse ledenvergadering’ weer op de agenda, gevolgd door ons ‘Etentje’ op dezelfde avond .

In maart staat ook de eerste Wedstrijd Model en Gangen vast . Naar gewoonte te Nijlen. Zie onze activiteiten-agenda die één dezer online zal staan.

Mogen wij aan onze leden vragen om hun bijdrage voor 2018 over te maken aan ons secretariaat ajb. Het bepaart ons heel wat werk en tijd als wij ieder nog eens apart dienen aan te schrijven. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt amper € 25 . Na ontvangst van uw betaling op het BEV vzw- rekeningnummer Iban BE47 0013 6649 5580  –   Bic GEBA BE BB zal uw lidmaatschapsnummer u zo spoedig mogelijk toegezonden worden en dan ontvangt u ons informatief tijdschrift ”t Ezelke’.

 

Posted in Laatste nieuws

Schrijf u in op de mailing lijst

Check your email and confirm the subscription