Stamboeknieuws Verzamelplaats dieren.

Verzamelplaatsen van dieren 

Het KB van 10 juni 2014 (Belgisch Staatsblad 8 juli 2014)  betreft een nieuwe wet aangaande verzamelplaatsen van paardachtigen.   Op de vergadering van het Forum Fokkerij op donderdag 9 oktober ll. werd door dierenarts Benedicte Verhoeven van FAVV deze wetgeving toegelicht.

Een bijeenkomst van dieren die niet “bedrijfseigen” zijn houdt steeds een mogelijke kans op besmetting in van één of andere overdraagbare ziekte.  Omdat bepaalde ziektes ( w.o. Infectueuze Anemie) toch meer en meer voorkomen wil FOD Volksgezondheid één en ander in kaart brengen.  Via Equi Focus Point Belgium (EFPB) van DGZ (Dieren gezondheidszorg Vlaanderen) worden o.a. wij (BEV) regelmatig op de hoogte gebracht van uitbraken van meldingsplichtige ziektes bij paardachtigen.  Ik garandeer je de frequentie van mailings is echt wel heel regelmatig te noemen.  Bepaalde overdraagbare ziektes vallen onder meldingsplicht.  Dit betekent dat indien je dierenarts dergelijke ziekte vast stelt hij de wettelijke plicht heeft dit te melden aan FAVV ofwel wordt bij DGZ dergelijke ziekte op labo niveau vastgesteld ook dan wordt dit gemeld aan FAVV.

Dus om een globaal beeld te krijgen op mogelijke kansen op verspreiding van dergelijke ziektes wil men bij Volksgezondheid weet hebben van alle mogelijke verzamelplaatsen van paarden en ezels.

Wat houdt dit in voor BEV en haar leden ?   Wanneer om het even wie een activiteit organiseert met ezels via inschrijvingen moet aan de wet op verzamelplaatsen voor paardachtigen worden voldaan.   Dus je gaat op een mooie zondagnamiddag samen met wat vrienden toevallig wandelen met je ezels, dan moet je NIET voldoen aan de wetgeving.  Er is namelijk niet vooraf ingeschreven.   Onze wandelingen en keuringen of hinderniswedstrijden zoals we die nu kennen vallen daar meestal wel onder omdat er WEL vooraf dient te worden ingeschreven.  Ja, je laat inschrijven voor het bijhorend eten, ook dan moet je voldoen.  Onze keuringen vallen allen onder organisatie van een lokale verantwoordelijkheid en voldoen via die weg aan deze wetgeving.

Wat zijn de verplichtingen ?

  • De organisator MOET minimaal drie maand voor de activiteit plaats vindt dit melden bij de plaatselijke PCE (Provinciale Controle Eenheid) van FAVV.
  • Er moet op de activiteit een lijst aanwezig zijn van de deelnemende dieren, deze lijsten moeten vijf jaar worden bewaard.
  • Er moet een verantwoordelijke dierenarts worden aangesteld voor deze activiteit. De dierenarts in kwestie moet niet noodzakelijk aanwezig zijn, wel bereikbaar en moet contractueel vastliggen.
  • FAVV kan mogelijks controles uitvoeren.

Uiteraard is dit niet bevorderlijk voor mensen die één of andere activiteit willen organiseren.  Maar wees niet bang.  Indien u de activiteit onder BEV vlag wenst te laten doorgaan zullen wij bovenstaande organisatie helpen uitvoeren.  Dit kan natuurlijk enkel als u ons tijdig uw vraag om organisatie van een activiteit door speelt.    U begrijpt ook dat om in aanmerking te komen iets onder BEV vlag te organiseren het niet langer voldoende is dit eventjes via een mailtje te laten weten.  Wij moeten minimaal 4 maanden vooraf op de hoogte zijn van uw activiteit, en er moet degelijk worden gecommuniceerd over hoe u één en ander wenst te organiseren.

Het spreekt vanzelf dat u ook buiten BEV dit mag en kan organiseren, maar elke verzameling van paardachtigen met inschrijving MOET voldoen aan dezelfde wetgeving.

We zijn nog aan het uitkijken of eventueel op basis van onze activiteitenkalender we geen globale aanmelding bij FAVV kunnen laten doorgaan.   In bevestigend geval moeten wij uiteraard voor eind 2014 beschikken over alle activiteiten gegevens van 2015.  Wie in 2015 dus onder BEV vlag wil varen voor zijn haar ezelactiviteiten EN in orde wil zijn met bovenstaande wetgeving brengt ons dus zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.  Datum, plaats en wat het geheel inhoudt, geschat aantal deelnemende dieren en een toelating van de lokale Overheid waar het evenement plaats zal hebben.   Wees er dus zo spoedig mogelijk bij om uw activiteit in samenwerking met BEV op poten te zetten en op die manier volledig te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.   Neem geen risico’s door te proberen de wet te omzeilen.  

We houden u op de hoogte.

Het BEV secretariaat.