Nieuwsbrief

De nieuwsbrief …. een splinternieuw BEV instrument. Ten eerste moeten we vaststellen dat de ledenbijdrages verre van toereikend waren om de kost van ons tijdschriftje te dragen. Wij hadden de keuze om ofwel ledenbijdrage op te voeren, ofwel kwaliteit Ezelke terug schroeven ofwel aantal edities Ezelke verminderen. We hebben geopteerd vanuit de Raad van Bestuur om voor de laatste optie te kiezen. U zal dus niet langer vier tijdschriftje per jaar ontvangen maar slechts drie. Een lentenummer (april) een zomernummer (augustus) en een herfst/winternummer (november) Ten tweede is er het feit dat zo’n tijdschriftje samenstellen héél tijdrovend en zeer arbeidsintensief is. Er staan ons als erkend stamboek de komende maanden héél wat wijzigingen te wachten en ook de keuringen zullen extra werk met zich meebrengen. Ook dit heeft mee gespeeld om het aantal edities van ’t Ezelke te laten zakken tot drie….. dus heeft het BEV-bestuur gekozen om een ‘nieuwsbrief’ in het leven te roepen.