Nieuwsbrief n° 1 januari 2018

Ik heb thuis altijd geleerd dat men nieuwjaarswensen “geldig” waren tot 31 januari. Dus bij deze op de valreep namens het Bestuur van BEV vzw ‘ONZE BESTE WENSEN’ voor 2018.Goeie gezonde veulens, succes op de keuringen en op persoonlijk vlak een “klassieke” goeie gezondheid (maar o zo belangrijk) en veel geluk in alles wat je onderneemt.

1-EZELKE : Voor u ligt een splinternieuw BEV instrument. Ten eerste moeten we vaststellen dat de ledenbijdrages verre van toereikend waren om de kost van ons tijdschriftje te dragen. Wij hadden de keuze om ofwel ledenbijdrage op te voeren, ofwel kwaliteit Ezelke terug schroeven ofwel aantal edities Ezelke verminderen. We hebben geopteerd vanuit de Raad van Bestuur om voor de laatste optie te kiezen. U zal dus niet langer vier tijdschriftje per jaar ontvangen maar slechts drie. Een lentenummer (april) een zomernummer (augustus) en een herfst/winternummer (november) Ten tweede is er het feit dat zo’n tijdschriftje samenstellen héél tijdrovend en zeer arbeidsintensief is. Er staan ons als erkend stamboek de komende maanden héél wat wijzigingen te wachten en ook de keuringen zullen extra werk met zich meebrengen. Ook dit heeft mee gespeeld om het aantal edities van ’t Ezelke te laten zakken tot drie.

Om de wat langere tussenperiodes op te vangen zullen wij gebruik maken van nieuwsbrieven om u te informeren aangaande belangrijke mededelingen via e-mail ( zo veel mogelijk), website of per post.

2-BESTUUR : Zoals in vorig Ezelke werd meegedeeld heeft Emmanuel De Fonseca zijn ontslag ingediend als voorzitter van BEV vzw, dit omwille van gezondheidsredenen. Johan Lateur heeft de taak als voorzitter Ad Interim op zich genomen tot 1 april e.k. Tijdens het keuringsseizoen wordt deze taak over genomen door José Versteven. Wij hopen dat er nog ergens onder jullie een witte raaf vertoefd die ons bestuur wil vervoegen. Zoals in de officiële agenda voor de Algemenen Ledenvergadering is vermeld zoeken wij (nog altijd) naar een nieuw lid voor de Raad van Bestuur. U hoeft over geen torenhoog diploma te beschikken, u hoeft geen actief BEV lid te zijn die we op keuringen tegen komen (het mag uiteraard !!!). Beschikt u over wat gezond “boerenverstand”, heeft u wat tijd om aan deze vereniging te besteden en kan u meewerken aan de bestaande structuur van onze vzw, dan bent u een zeer geschikt kandidaat. Neem desnoods vrijblijvend eens contact met ons secretariaat of iemand van de Raad van Bestuur. Kandidaturen moeten schriftelijk op ons secretariaat toekomen uiterlijk op 10 februari e.k.

3-PASPOORTEN : De voorbije maanden zijn er nogal wat problemen geweest wat betreft verantwoordelijkheden bij uitgifte van paspoorten. Problemen die zich ver boven onze hoofden als stamboek afspeelden maar die zeker gevolgen zullen hebben op ons secretariaatswerk. Ook hier staan ons ettelijke wijzigingen en staat extra werk op de plank.

4-E.U. VERORDENING : Vanaf 1 november 2018 wordt in België een nieuwe wetgeving van kracht gebaseerd op een EU verordening. Dit houdt in dat, willen wij onze erkenning behouden, wij zowel onze statuten, ons technisch regelement en ons reglement van inwendige orde sterk zullen moeten aanpassen. Zo zullen wij o.a. de indeling van onze stamboekregisters moeten wijzigen. Hierover later meer. Maar dus ook hier extra werk.

5- KEURING NIJLEN : klassiek staat op Paasmaandag 2 april 2018 de openingskeuring op het programma. Afhalen van ringnrs. kan vanaf af 9u00 op het terrein aan de Kapellebaan te Nijlen. We starten de keuring omstreeks 10u00. Inschrijven kan tot 24 maart 2018. Wie tijdig inschrijft ontvangt parkingkaart en wegbeschrijving. Let op er staan i.v.m. de keuringen en de BK enkele nieuwigheden op het programma. Deze worden bekend gemaakt op de volgende ledenvergadering op 17 febr. e.k.

6-DEKBEWIJZEN : u kan voortaan kiezen uit papieren dekbewijs en semi-digitaal dekbewijs.

  1. Papier : ofwel drukt u het exemplaar af dat op onze website zal worden weer gegeven, u vult het aan (in het jaar van dekking) en stuurt een kopie naar het stamboeksecretariaat voor 31 december van dat jaar. Ofwel geeft u ons een seintje en sturen wij u een blanco exemplaar op. LET OP deze werkwijze is niet langer gratis.
  2. U download het dekbewijs van onze website, vult het in, ondertekent het, scant het in en verstuurt het ondertekende exemplaar naar BEV voor 31 december van het jaar waarin de dekking plaats vond.

IN BEIDE gevallen is het dekbewijs pas geldig nadat u (na het insturen) van ons retour een dekkaartnummer ontvangt. Zal iets zijn van 2018xxx. Zonder dit nummer is uw dekkaart ongeldig, noteer dit nummer op uw eigen exemplaar. Deze manier van werken is gratis.

7- AANGIFTE VAN EEN VEULEN: op onze website staat een knop veulenaangifte. Klik hierop en vul de twee pagina’s aan. Indien u hier dekkaartnummer invult zullen automatisch al de basisgegevens verschijnen. Dit systeem werkt eveneens voor veulens geboren buiten België maar die leden bij BEV wensen in te schrijven. DIT is de eenvoudige inschrijving op stamboekniveau.

Naast deze inschrijving MOET elk in Belgiê geboren veulen ook worden ingeschreven in de nationale databank. Dit moet tot nader order gebeuren via HORSEID. BE. Het is de bedoeling dat dit in de nabije toekomst ook zal mogelijk zijn via onze eigen stamboekveulenaangifte (knop website).

Samengevat : stamboekaangifte via knop op website (veulenaagifte), databankaangifte via HORSEID.BE (werkwijze komt op de BEV website).

Naast de digitale aangifte is het natuurlijk nog altijd mogelijk zowel stamboek als databank aan te geven via papieren formulieren. Deze weg is wel qua databank merkelijk duurder.

8-Langs deze weg nog even herinneren dat wie zijn ledenbijdrage nog niet zou volstort hebben dit kan op rekening BE47 0013 6649 5580.

Guido Meul

Secretaris BEV vzw