Continue reading at Jaarlijkse Ledenvergadering | De Belgische Ezel Vrienden vzw

Jaarlijkse Ledenvergadering

Aan BEV Leden

Betreft : uitnodiging Statutaire Algemene Ledenvergadering B.E.V. vzw te Putte

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Beste BEV lid,

Bij deze heeft de Raad van Bestuur van de Belgische Ezel Vrienden vzw, het genoegen U uit te nodigen op de statutaire Algemene Ledenvergadering 2017, dit op zaterdag 17 februari 2018 om 19u00.  ( vanaf 20u30 ons jaarlijks etentje … zie aankondiging)

Op de dagorde :

1– Welkomstwoord door de secretaris en voorzitter AI

2- Verslag werking 2017.

3- Financieel verslag 2017

4- Begroting 2018

5- Voorstelling werking 2018

6- Ingevolge Titel IV -artikel 9 van de statuten van BEV vzw worden geen mandaten ter beschikking gesteld.

7- Niemand uit de huidige Raad van Bestuur van BEV vzw is ontslagnemend.

8- Eén mandaat is niet ingevuld en dus vacant. Wie zich kandidaat wil stellen als lid van de Raad van Bestuur kan zijn kandidatuur schriftelijk zenden naar het stamboeksecretariaat en dit voor 10 februari 2018. Kandidaturen die ons toekomen na deze datum zijn niet geldig. Post stempel geldt als bewijsstelling. Eventuele benoeming van de nieuwe kandidaat leden van de Raad van Bestuur.

9- Décharge verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor werkjaar 2017

10- Toelichting enkele belangrijke wijzigingen die het komende jaar op til zijn.

11- Rondvraag

De vergadering gaat door : Gemeenschapscentum “Klein Boom”

Mechelbaan 604

2580 Putte (vergaderzaal 3- ingang rechterzijde hallen)

Namens de Raad van Bestuur,

Guido Meul

Secretaris BEV vzw

http://www.BEVvzw.be

e-mail : bevvzw1@gmail.com

Schrijf u in op de mailing lijst

Check your email and confirm the subscription