Za 27 juni 2020 te Torhout AFGELAST

De paardenhandel in Torhout kan bogen op een lange geschiedenis. Sommige bronnen geven aan dat de aanzet hiervoor al in de 11de eeuw gegeven zou zijn, maar niettemin dateren de oudste vermeldingen over de handel in paarden in en rond Torhout uit het midden van de 17de eeuw.

Het hoogtepunt kende de markt in de periode voor WO I er werden toen massaal paarden aangekocht door de militaire overheidsdiensten. Vanaf toen dateren ook het ontstaan van de eigenlijke prijskampen. Tijdens het interbellum bleven de markten nog wel bestaan maar met heel beperkte economische invloed. WO II was dan echter het einde van de Torhoutse Peerdenmerckt. In de na-oorlogse periode werden verschillende verwoede pogingen gedaan om de markt terug op te starten, met weinig succes. Sinds 1977 echter was de zoveelste poging wel raak. Zo maakt het dat wij dit jaar als ezelstamboek aan de 39e editie van de Paardenmarkt zullen deelnemen.

De Paardenmarkt te Torhout is deels een wedstrijd- en showgebeuren en anderzijds een echt verkoopspunt voor allerlei paarden, pony’s en ezels.

De BEV keuring start omstreeks 11u00. Ringnummers kunnen ongeveer een uurtje voordien worden opgehaald. Het einde van de keuring is voorzien rond 16u00.

Wedstrijdterrein : Viaductstraat net tegenover het stationsplein.

Inschrijven kan tot 14 juni op het BEV secretariaat.

West Vlamingen (en uiteraard ook de niet West Vlamingen) laat u zien op deze keuring. We organiseren aan uw achterdeur, schrijf u massaal in voor dit gebeuren.