Tarieven per 20 augustus 2019

– ledenbijdrage per kalenderjaar                             25€
– ledenbijdrage 2de lid in hetzelfde gezin                 7€

– Equipass via BCP via papieraanvraag                  36,30€
– Equipass via BCP via digitale aanvraag                23,12€
– Databank aanvraag via BEV (papieraanvraag)     60,50€
– Databank aanvraag via BEV- website                   43,53€

– Databank aanvraag via BCP offline  (papieraanvraag)   60,50€
– Databank aanvraag via BCP online ( digitaal)                 43,53€

– Europees stamboekpaspoort voor leden uit Europese lidstaten
andere dan België                                                                              50,00€
– Europees stamboekpaspoort via BEV voor NIET actieve leden     45,00€
– Europees stamboekpaspoort (leden)                                              30€
– Omzetting equipass naar stamboekpaspoort                                  50€
– Duplicaat stamboekpaspoort                                                           75€

– inschrijving i/h stamboek d.m.v. paspoortaanvraag BE dieren         gratis
– inschrijving i/h stamboek van dieren van buitenlandse afkomst        25€
– overgang van Wachtregister naar stamboek (op keuring)                gratis
– overgang van Wachtregister naar stamboek (aan huis)         10€ ( + km vergoeding)
– keuring hengsten op hengstenkeuring                                              gratis
– paspoortmutatie voor BEV leden in België                                        gratis
– paspoortmutatie BEV paspoort naar buitenland                                 15€

– DNA typering via ZOOLYX te Aalst                  72,60 €

– aankoop dekbewijs                                            0€
– digitaal dekbewijs                                             nvt
– afdracht dekgeld door hengstenhouders       gratis
– registratie stalnaam                                         20€
– publiciteit per jaar in ’t Ezelke :
– 4 x 1 pg. A4                                       350€
– 4 x ½ pg. A4                                      200€
– 4 x ¼ pg. A4                                      110€

Hier vindt u de prijslijst per 20 aug 2019 in Pdf-formaat