Bestuur

De Belgische Ezelvrienden Vzw is een vereniging zonder winstoogmerk voor èn door haar leden èn draait volledig op de vrijwillige inzet van leden. Dankzij hun inspanningen en enthousiasme kan de vereniging goed functioneren. 
Aan het hoofd van onze vereniging staan de Bestuursleden die in de Algemene Ledenvergadering, die als wetgevend orgaan functioneert, gekozen of herkozen worden voor een periode van 6 jaar . 
Daarnaast is er de raad van bestuur, die als uitvoerend orgaan functioneert.Het bestuur komt elke 2 maanden samen om te vergaderen en ze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.
In feite kan men stellen dat de algemene vergadering het beleid bepaalt en dat de raad van bestuur het beleid uitvoert.
Naast het bestuur kent onze vereniging niet te vergeten vrij enthousiaste leden die zich actief inzetten voor BEV vzw.
 
Gecoördineerde statuten regelen op fundamentele wijze het reilen en zeilen van onze vzw.

 

 

Stamboekkantoor

  • De Belgische Ezelvrienden Vzw
  • 94, Waversesteenweg te 2580 Putte
  • Tel       0473- 75.41.86   Vanaf 1/1/20 kan u het secretariaat enkel telefonisch bereiken op donderdagavond van 18u00 tot 21u00.      Gelieve deze uren te respecteren a.u.b.
  • email : bevvzw1(AT)gmail.com          Per mail kan u altijd bij ons terecht.
  • website : www.bevvzw.be
  • Bankgegevens : Iban BE47 0013 6649 5580  –   Bic GEBA BE BB

Indien u  bepaalde informatie niet op de website vind, kan u ons altijd een e-mail versturen via : bevvzw1(AT) gmail.com

Voorzitter.

Johan Lateur 1, Frankenbos te 9860 Oosterzele Tel 09- 362. 44. 63

Secretaris & Penningmeester & Verantwoordelijk uitgever ‘Het Ezelke’                                                
Guido Meul
94, Waversesteenweg te 2580 Putte
Financiën, stamboek- en ledenadministratie, redactie ‘t Ezeltje.
Tel  0473- 75.41.86            Vanaf 1/1/20 kan u het secretariaat enkel telefonisch bereiken op donderdagavond van 18u00 tot 21u00

E-mail: bevvzw1 (AT) gmail.com  

 Inschrijvingen activiteiten

Guido Meul
94, Waversesteenweg te 2580 Putte     E-mail: bevvzw1 (AT) gmail.com 

Bestuursleden  

Wim Moons   19 Rode Heide te 3980 Tessenderlo   Tel 0476-43 95 39

Web-dinges

Anthon Greevelink    p/a   bevvzw1 (AT) gmail.com