Registratie kosten

De kosten m.b.t. de identificatie van uw ezel bestaan uit 2 delen :

1. Een forfaitaire kostprijs voor de registratie in de centrale gegevensbank.
   Deze forfait werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 30 juni 2006 en omvat de registratie in de centrale gegevensbank, het beheer van alle mutaties van de ezel en de aflevering van het paspoort.Hiervoor werden drie    tarieven vastgelegd:

  • 48,11 € (exclusief BTW), met inbegrip van de kost voor de aflevering van het paspoort, de kost van het encoderen van de gegevens, het beheer van de gegevensbank en de mutaties alsook het afleveren van de mutatiedocumenten. Voor de stamboekezels blijft het afleveren van het paspoort evenwel een bevoegdheid van de fokkersvereniging BEV Vzw.
  • 35,53 € (exclusief BTW), voor de ezels die reeds van een geldig paspoort voorzien zijn.
  • 11,38 € (exclusief BTW), voor de veulens die geslacht worden binnen de 12 maanden na de geboorte, wordt enkel de prijs van het encoderen van de gegevens aangerekend.

Volgend op de aanvraag tot identificatie, wordt de desbetreffende factuur, door de Belgische Confederatie van het Paard vzw ( BCP vzw) verstuurd ter attentie van de eigenaar. Zodra dit bedrag betaald is, zal er een identificatie-attest verstuurd worden, welke vervolledigd dient te worden door de erkende identificeerder (dierenarts), die de eigenaar aanwees. Wanneer dit document vervolledigd werd dient dit opgestuurd worden naar het stamboeksecretariaat BEV Vzw.

2. De kosten van de dierenarts

Deze kosten staan los van de hierboven vermelde bedragen en hebben betrekking tot het plaatsen van een microchip, het opnemen of controleren van het signalement, administratief werk,… 
De dierenarts is vrij hiervoor zijn honorarium te berekenen. U kan dit best op voorhand met uw dierenarts overleggen.