Horse ID

Nieuwe werking aanvraag identificaties vanaf 1/10/2016 !!!!

Zoals hieronder vermeld zal vanaf 1 oktober e.k. er een andere methode van aanvraag van identificatie in werking treden.  Met aangepaste tarieven (zie tarievenlijst BEV).

Kiest u voor aanvraag via Horse ID moet u eerst op www.horseid.be een paswoord aanvragen en zich inloggen.  Volg de richtlijnen op HorseID.  Deze aanvraag kan u reeds uitvoeren, de aanvraag om identificatie is op dit moment nog niet in werking.  Dit wordt zo spoedig mogelijk in werking gesteld.

De aanpassing van de tarieven, het opzet van HorseID en de uitwerking ervan is GEEN initiatief van BEV.   Het geheel is er gekomen op vraag van FOD Volksgezondheid en uitgewerkt door de Belgische Confederatie van het Paard.

Kostprijs databank via papieren aanvraag : 60,50€ (werking idem als voorheen)

Kostprijs databank via digitale aanvraag : 43,53€

Dit zijn prijzen inclusief 21% BTW en exclusief het paspoort (prijzen paspoorten BEV blijven ongewijzigd (zie tarievenlijst).

 

Identificatieprocedures

U kan 2 verschillende procedures volgen:

 • “ONLINE” IDENTICATIE: snelwerkende procedure via horseid.be
 • “PAPIEREN” IDENTIFICATIE:manuele en tijdrovende procedure.

 

Algemeen gesteld, kan u uw ezel laten identificeren in 5 eenvoudige stappen (beide procedures) :

 1. De houder dient een “identificatieaanvraag”(elektronisch of papier) in en duidt een erkende identificeerder aan (naam en/of ordenr) die de paardachtige zal identificeren. Raadpleeg de lijst met de erkende identificeerders.
 2. De houder voert de betaling online uit (beveiligde online betaling) indien hij/u gebruik maakt van de online procedure. Indien u kiest voor de “papieren” procedure, wordt de factuur per post opgestuurd.
 • De BCP stuurt het “identificatieattest voor paardachtige”op naar de houder (per post of per mail volgens gekozen procedure).
 1. De erkende identificeerder identificeert de paardachtige en stuurt het attest terug naar de BCP of naar het desbetreffende Belgisch stamboek.
 2. Na Controle en encodering van de identificatie, wordt een “bevesting encodering van de paardachtige in de centrale databank”(er post of per mail volgens gekozen procedure) en een EU-conform paspoort (indien van toepassing) afgeleverd.

Vier mogelijkheden:

 1. Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek.
 2. Identificatie van een veulen dat niet bestemd is om ingeschreven te worden in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine).
 3. Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging.
 4. Identificatie van een veulen bestemd voor de slacht (slachtveulen).