Verplaatsing ezels tijdens Covid-19

“In tijden van Covid-19 wordt her en der door onze leden een attestje gevraagd dat hen moet toelaten de verplaatsing van en naar de weide uit te voeren. 

Op aanvraag kan je dit via het secretariaat verkrijgen via email bevvzw1(AT)gmail.com.

Het gaat dan wel om personen voor wie voor de verzorging van de ezels een verplaatsing met de wagen  noodzakelijk is.  Opgelet standplaats van de dieren moeten dan wel bij BEV gekend zijn – bewijzen van eigendom leveren wij NIET af, daarvoor dient uw paspoort”.