BEV Vzw

Stamboek De Belgische Ezelvrienden.

 De Belgische Ezelvrienden Vzw is opgericht in 2001 en is ontstaan uit het eerdere BVTVE (opgericht in 1995°). BEV Vzw is  sindsdien een stamboekregistrerende vereniging, erkend door de Vlaamse Minister bevoegd voor Institionele Hervormingen, Zeevisserij en Plattelandsbeleid bij Ministerieel Besluit (M.B.) van 15 september 2005 en is  daardoor door de Belgische overheid gemachtigd om Europese Ezelpaspoorten af te leveren.
De vereniging BEV Vzw  heeft als doel alle ezelrassen in België meer bekendheid te geven, belangstelling te wekken voor de ezel, het behouden, verbeteren, bevorderen van het welzijn en het promoten van de ezel .
De BEV Vzw tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • de in België levende ezels in kaart te brengen en houdt op die manier tevens de zoötechnische gegevens bij van de dieren
 • Het bepalen van het fokdoel, het fok-en selectiebeleid, maw toezien  op een verantwoorde fokkerij
 • Het aanleggen van registers
 • Ezels te keuren en te beoordelen voor opname in één van de registers
 • Het stimuleren van het houden van ezels 
 • Alles te doen wat tot het in dit artikel gestelde doel bevordelijk kan zijn, zulks in de meest ruime zin van het  woord
 • De BEV Vzw zal geen discriminatie, in welke vorm dan ook, tussen de leden /fokkers toestaan en zal zich houden aan de wet, EU- en overige regelgeving.

Waarvoor kunt u o.a. bij ons terecht?

 • Aanmelden voor keuringen,
 • Dekverklaringen,
 • Geboorteberichten veulens,
 • Registratie en afgifte EU-paspoorten, 
 • Overlijdensbericht ezels,
 • Aanmelden leden,
 • Aanmelden donateurs en sponsors 
 • Doorgeven wijzigingen persoonsgegevens, 

Uiteraard kan u ook voor alle andere aspecten, die bij het houden van ezels belangrijk zijn, komen aankloppen .
Veel van deze informatie zal u op deze website vinden.
Hebt u toch een vraag, een advies nodig, nood aan bijkomende informatie ….  en vindt u deze zo snel niet op de website …. u kan ons altijd via e-mail bereiken.
In ons ledenblad ‘t Ezelke verschijnen ook telkens nieuwe publicaties  .

Bent u inmiddels enthousiast geworden en  heeft u besloten om ezels te houden , wordt dan lid van onze vereniging.
Via onze vereniging komen ezelliefhebbers en ezelhouders steeds met elkaar in contact.
BEV vzw is lid van de Vlaamse  Confederatie van het Paard VCP en van het Forum Fokkerij.