Continue reading at Laatste Nieuws | De Belgische Ezel Vrienden vzw
Blog Archives

Belgisch Kampioenschap Model & Gangen te Nijlen 02 april 2018

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de eerste Wedstrijd, van het nieuwe seizoen, Model & Gangen door te Nijlen. Hier vindt u de link naar de Pdf-lijsten met de tussenstand-uitslagen voor het Belgisch Kampioenschap 2018,  respectievelijk Merries, Hengsten en de uitslag per

Posted in Laatste nieuws

Ledenbijdrage 2018

Uw ledenbijdrage 2017 is sedert 31 december ll. Vervallen. U kan deze uiteraard nog altijd vernieuwen door eenvoudige overschrijving van 25€ op rekening van BEV vzw (BE47 0013 6649 5580). Zeg nu zelf voor die prijs kan u zichzelf ons

Posted in Laatste nieuws

Lid worden

Wenst u ook lid te worden van De Belgische Ezelvrienden  Vzw ? Dankzij ook uw betrokkenheid, kunnen wij de fokkerij en de ezel een impuls geven. Talloze leden ondersteunen onze stamboekvereniging voor het behoud en de promotie van dit bijzondere

Posted in Laatste nieuws

Mutatieformulieren

Nà het registreren van uw veulen of volwassen ezel kreeg men vroeger van het BCP een mutatieformulier toegestuurd dat men diende te gebruiken bij wijziging van eigenaar of situatie.Dit is sinds enige tijd veranderd. Men krijgt nu enkel een bevestiging

Posted in Laatste nieuws

Nieuw KB identificatie & registratie

Teneinde de Belgische reglementering in overeenstemming te brengen met de Europese Verordening 504/2008 worden er door het Koninklijk besluit van 26 september 2013, betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen, in een centrale gegevensbank, enkele fundamentele wijzigingen aangebracht aan de

Posted in Laatste nieuws

Nieuwe foto’s

In de rubriek foto’s kan u een aantal foto’s bekijken van de  Hanswijkcavalcade  die  op 1 september doorgegaan is in Mechelen. Een aantal van onze leden heeft actief deelgenomen aan dit groots opgezette evenement. Zaterdag 14 september j.l. ging de laatste

Posted in Laatste nieuws

Melden van een geboorte

Vergeet niet uw geboren veulen aan te melden bij BEV vzw aan de hand van het aan uw vorig jaar uitgereikte dekbewijs. Zoals u waarschijnlijk reeds weet zijn deze papieren dekbewijzen aan hun laatste maanden bezig en zullen we binnenkort overschakelen

Posted in Laatste nieuws

Vlaanderen

Schrijf u in op de mailing lijst

Check your email and confirm the subscription