Continue reading at BEV VZW

Een nieuw jaar …

komt weer om de hoek kijken.

Het BEV- bestuur wenst al zijn leden , én bezoekers van onze website, het beste voor 2018.   Eerst en vooral een goede gezondheid .

Wij rekenen er wederom op dat er bij onze leden weer heel wat animo aanwezig zal zijn om het nieuwe seizoen aan te vangen.

In februari staat de ‘jaarlijkse ledenvergadering’ weer op de agenda, gevolgd door ons ‘Etentje’ op dezelfde avond .

In maart staat ook de eerste Wedstrijd Model en Gangen vast . Naar gewoonte te Nijlen. Zie onze activiteiten-agenda die één dezer online zal staan.

Mogen wij aan onze leden vragen om hun bijdrage voor 2018 over te maken aan ons secretariaat ajb. Het bepaart ons heel wat werk en tijd als wij ieder nog eens apart dienen aan te schrijven. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt amper € 25 . Na ontvangst van uw betaling op het BEV vzw- rekeningnummer Iban BE47 0013 6649 5580  –   Bic GEBA BE BB zal uw lidmaatschapsnummer u zo spoedig mogelijk toegezonden worden en dan ontvangt u ons informatief tijdschrift ”t Ezelke’.

 

Posted in Laatste nieuws

Lid worden

Wenst u ook lid te worden van De Belgische Ezelvrienden  Vzw ?

Dankzij ook uw betrokkenheid, kunnen wij de fokkerij en de ezel een impuls geven. Talloze leden ondersteunen onze stamboekvereniging voor het behoud en de promotie van dit bijzondere ras. Lid worden van BEV Vzw laat u ook toe om met ezelliefhebbers in  contact te komen. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2013 bedraagt amper € 25 . 

Na ontvangst van uw betaling op het BEV vzw- rekeningnummer Iban BE47 0013 6649 5580  –   Bic GEBA BE BB ontvangt u ons informatief tijdschrift ”t Ezelke’.

In de rubriek zoekertjes kan u ook eens kijken welke dieren er momenteel bij fokkers te koop staan .

 

Posted in Laatste nieuws

Mutatieformulieren

Nà het registreren van uw veulen of volwassen ezel kreeg men vroeger van het BCP een mutatieformulier toegestuurd dat men diende te gebruiken bij wijziging van eigenaar of situatie.Dit is sinds enige tijd veranderd.
Men krijgt nu enkel een bevestiging van encodering in de centrale databank via De Post. Voor een wijziging wordt men nu doorverwezen naar de website van Paardenpunt Vlaanderen
Men heeft de keuze om een mutatie elektronisch aan te melden of via een formulier, dat u kan downloaden, dat men dan invult en opstuurt naar de VCP te Korbeek-Lo.
Het BEV-stamboek wordt automatisch op de hoogte gebracht om de wijzigingen aan te passen inde registers.
Niet vergeten dat elke wijziging binnen de 8 werkdagen aan de Belgische Confederatie van het Paard medegedeeld dient te worden ( via VCP dus).

Posted in Laatste nieuws

Nieuw KB identificatie & registratie

Teneinde de Belgische reglementering in overeenstemming te brengen met de Europese Verordening 504/2008 worden er door het Koninklijk besluit van 26 september 2013, betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen, in een centrale gegevensbank, enkele fundamentele wijzigingen aangebracht aan de reeds bestaande reglementering.
U kan een overzicht van deze veranderingen hier lezen.
Het is erg belangrijk dat ezelhouders op de hoogte zijn van deze nieuwe regelgeving. Wij hopen daarom ook dat u deze informatie aandachtig zal doornemen.

Wilt u het volledige besluit doornemen, dan kan u dat hier 

 

 

 

Posted in Laatste nieuws

Nieuwe foto’s

In de rubriek foto’s kan u een aantal foto’s bekijken van de  Hanswijkcavalcade  die  op 1 september doorgegaan is in Mechelen. Een aantal van onze leden heeft actief deelgenomen aan dit groots opgezette evenement. Zaterdag 14 september j.l. ging de laatste modellen en gangenwedstrijd van dit seizoen, en tevens de jaarlijkse hengstenkeuring, door tijdens de Landbouwdag te Wiekevorst. Dat het weer niet echt meezat die dag, kunnen de meeste aanwezigen beamen. Regen, regen en nog eens regen. Toch een paar sfeerbeelden èn uiteraard de uitslagen van de wedstrijden.

 

Posted in Laatste nieuws

Melden van een geboorte

Vergeet niet uw geboren veulen aan te melden bij BEV vzw aan de hand van het aan uw vorig jaar uitgereikte dekbewijs. Zoals u waarschijnlijk reeds weet zijn deze papieren dekbewijzen aan hun laatste maanden bezig en zullen we binnenkort overschakelen op een electronische aangifte. We houden u op de hoogte via ons leden blad ‘t Ezelke en via de website.

 

 

Posted in Laatste nieuws

Vlaanderen

Schrijf u in op de mailing lijst

Check your email and confirm the subscription