Bestuur

De Belgische Ezelvrienden vzw is een vereniging zonder winstoogmerk voor én door haar leden en draait volledig op de vrijwillige inzet van leden. Dankzij hun inspanningen en enthousiasme kan de vereniging goed functioneren. 

Aan het hoofd van onze vereniging staan de Bestuursleden die in de Algemene Ledenvergadering, die als wetgevend orgaan functioneert, gekozen of herkozen worden voor een periode van 6 jaar . 

De bestuursleden vormen samen de raad van bestuur, die als uitvoerend orgaan functioneert. De bestuurders kiezen een voorzitter en een secretaris. Het bestuur komt elke 3 maanden samen om te vergaderen en ze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.

In feite kan men stellen dat de algemene vergadering het beleid bepaalt en dat de raad van bestuur het beleid uitvoert.

Naast het bestuur kent onze vereniging niet te vergeten vrij enthousiaste leden die zich actief inzetten voor BEV vzw.

Gecoördineerde statuten en het Huishoudelijk Reglement regelen op fundamentele wijze het reilen en zeilen van onze vereniging.

Stamboekkantoor:

De Belgische Ezelvrienden Vzw

Waversesteenweg 9

2580 Putte

Tel       0473- 75.41.86   (het secretariaat is enkel telefonisch bereiken op donderdagavond van 18u00 tot 21u00. Gelieve deze uren te respecteren a.u.b.)

email : bevvzw1@gmail.com           .

website : www.bevvzw.be

Bankgegevens : IBAN BE47 0013 6649 5580  –   BIC GEBA BE BB

Voor bijkomende informatie kan u altijd per e-mail bij ons terecht.

Voorzitter:  Johan Lateur, Frankenbos 1; 9860 Oosterzele Tel 09 362 44 63

Secretaris: Guido Meul, Waversesteenweg 94; 2580 Putte. Tel 0473 754 186

  • Financiën (penningmeester)
  • Stamboek- en ledenadministratie
  • Verantwoordelijke uitgever ‘t Ezelke
  • inschrijvingen activiteiten

Wim Moons: Rode Heide 19; 3980 Tessenderlo   Tel 0476 439 539

Laetitia Delforge: Chemin de la Piramide 16; 9640 Durbuy Tel 0474 674 900

Rik Schrooten: Wezelhoevenweg 42; 2400 Mol Tel.  0478 907 944

Website : Mathias Wellens