Stamboek

Veulens geboren in 2020 krijgen een naam met beginletter “C”

Het stamboek bestaat uit 4 hoofdregisters met telkens 4 subregisters.

1. Het Hulp Veulen Boek (HVB) :
Hierin staan alle dieren die geen drie jaar oud zijn en waarvan geen twee generaties voorouders gekend zijn in het stamboek.

2. Het Hulp Stamboek (HST) :
Hierin staan alle dieren ouder dan 3 jaar, waarvan geen twee generaties voorouders gekend zijn in het stamboek. Om te kunnen overgaan van HVB naar HST moeten de dieren op model en gangen worden gekeurd en moet de eigenaar de originele stamboekcertificaten (paspoort) bezorgen aan het stamboeksecretariaat om de gegevens te laten wijzigen. Het dier moet op de keuring worden hermeten.

3. Het Veulen Boek (VB) :
Hierin staan de dieren waarvan beide ouders en 4 grootouders binnen het stamboek gekend zijn en nog geen 3 jaar oud zijn. Onder erkende ouders/grootouders verstaan wij ook de dieren die in buitenlandse erkende stamboeken zijn opgenomen.

4. Het Stamboek (ST) :
Dit is het hoofdregister. Hierin komen de dieren waarvan minimaal 2 generaties voorouders gekend zijn en die minimaal 3 jaar zijn. Net als in het HST moeten deze dieren door een jury worden gekeurd model en gangen om naar het ST te kunnen overgaan. Ook hier moeten de originele stamboekcertificaten bezorgd worden aan het secretariaat om de gegevens aan te passen, het dier wordt ook hier opnieuw gemeten.

5. Het Wachtregister (WR) :
Nieuwe dieren waarvan nog geen DNA werd ingediend, of die nog niet op de keuring zijn verschenen voor stamboekopname, kunnen worden ondergebracht in het wachtregister. Gekende generaties voorouders in het wachtregister zijn niet van toepassing voor eventuele opname in het stamboekregister (ST of VB) zonder hiervoor genoemde voorwaarden voor opname in het stamboek.

Elk van deze registers wordt op zijn beurt nog eens ingedeeld naargelang het type dier :

  • T1 dieren met een minimale 75 cm en een maximum schofthoogte van 89 cm
  • T2 dieren met een minimale 90cm en maximale 104 cm schofthoogte
  • T3 dieren met minimaal 105 cm en maximaal 119 cm schofthoogte
  • T4 dieren met minimaal 120 cm schofthoogte

Veulens krijgen in hun stamboeknummer het type toegewezen van de moeder, bij meting op 3-jarige leeftijd krijgen zij hun definitief type toegewezen.
Bij opname in een stamboekregister worden geboortenaam, geboortedatum, stamboeknummer, UELN nummer, paspoortnummer en chipnummer genoteerd.
Geen van deze gegevens kan achteraf worden gewijzigd. Het paspoort met afstammingsbewijs blijft levenslang aan het dier verbonden