Tijdschrift

Het tijdschrift van De Belgische Ezelvrienden vzw , ‘t Ezelke is een zeer informatief blad dat elke 3 maanden wordt uitgegeven voor de leden van onze vereniging.  Men wordt via deze publicaties op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen van onze geliefde ezels en de BEV- vereniging.

Gezien onze stamboekvereniging BEV mede staat, en/of valt, met de mensen die er achter staan …. bent u altijd welgekomen als  u, zelfs al is het maar éénmalig, eens een paar uur van uw tijd en energie aan onze ‘club’ wenst te spenderen ….. u bent hoogst welkom om actief  deel te nemen aan het tijdschrift ‘t Ezelke.

Een leuke aparte foto, beschrijving van een gebeurtenis, ervaringen met ezels, doorgeven van opgedane ervaring(en), enz. Aanmelding worden met veel plezier verwacht op  bevvzw1@gmail.com