Identificatie en registratie van het veulen

Indien het veulen in België geboren wordt dienen volgende stappen ondernomen te worden:

  1. De fokker stuurt binnen 2 maanden na de geboorte het volledig ingevulde geboortemeldingsdocument  aan BEV-vzw (met opgave van zijn/haar dierenarts). Indien u beschikt over een geldige dekverklaring bent u eveneens in het bezit van een nr. van deze dekverklaring en uw persoonsnr.   Hiermee is het eenvoudig uw geboortemelding in te vullen en door te sturen. De aangifte kan ook rechtstreeks via Falcoo.
  2. Vervolgens controleert BEV alle gegevens en zorgt via PPV, voor de registratie van alle ezels in de Nationale Databank van BCP.
  3. De kostprijs voor registratie dient de eigenaar na facturatie te betalen aan BCP
  4. Vervolgens stuurt PPV een identificatie dossier naar de aanvrager die zijn dierenarts kan contacteren voor identificatie.
  5. De dierenarts zal dan het veulen onderzoeken een chip plaatsen en het identificatieformulier volledig invullen (met schets). De fokker verstuurt het dossier geheel terug naar BEV.
  6. BEV zal het identificatiedossier afwerken  en zorgen voor volledige registratie in de nationale databank van BCP.
  7. BEV zal het EU-paspoort vervolledigen en laten drukken.
  8. BEV-vzw factureert de kosten van het EU-paspoort aan de eigenaar en verstuurt aan hem/haar na betaling het EU-paspoort met zoötechnisch certificaat (inclusief pedigree). Dit EU-paspoort dient steeds het dier te vergezellen bij elk transport.

De termijn om de identificatie van een veulen volledig in orde te brengen is 12 maanden na de geboorte (importdieren binnen de 90 dagen na aankomst). Het veulen moet bij BEV aangemeld zijn binnen de 2 maanden na geboorte om in aanmerking te komen voor een stamboekpaspoort.

Bij overschrijding van deze termijn van 12 maanden wordt het dier definitief uitgesloten voor menselijke consumptie. Bij de identificatie van het veulen kan ook de eigenaar de keuze maken om zijn ezel definitief uit te sluiten voor menselijke consumptie, hetgeen in het paspoort wordt opgenomen. Ook de dierenarts kan wegens de toediening van bepaalde geneesmiddelen of medische behandelingen het dier uitsluiten voor menselijke consumptie.

Opmerking: Een Equipas (zonder stamboom/pedigree) is ook verkrijgbaar door rechtstreekse registratie van het veulen via de website van BCP (PPV). De identificatie en plaatsing van een chip door een dierenarts blijven dan eveneens verplicht.