Contact

Voor al uw vragen over de Belgische Ezelvrienden vzw kunt u zich wenden tot het secretariaat van onze vereniging bevvzw1@gmail.com

Karen Hermans

Secretaris

Stamboekkantoor De Belgische Ezelvrienden vzw

  • Heiken 62 te 2861 OLV Waver
  • website : www.bevvzw.be
  • IBAN BE47 0013 6649 5580   BIC GEBA BE BB    
  • Email : bevvzw1@gmail.com

Telefonisch bereikbaar enkel op vrijdagavonden van 18.00 h tot 20.00 h: 0478 459 062