Contact

Voor al uw vragen over de Belgische Ezelvrienden Vzw kunt u zich wenden tot het secretariaat van onze vereniging   

Stamboekkantoor De Belgische Ezelvrienden Vzw

  • 94, Waversesteenweg te 2580 Putte
  • Tel  0473- 75.41.86   enkel nà 19h00
  • website : www.bevvzw.be
  • IBAN BE47 0013 6649 5580   BIC GEBA BE BB    
  • Email : bevvzw1 (AT) gmail.com
Sinds enige tijd zijn we in de weer om de BEV-website een nieuw elan te geven en u ziet ook dat er hier en daar onlangs wat aanpassingen
zijn gebeurt en nog dienen te gebeuren.
Wij wensen op termijn dat onze BEV- website een volledige en tevens kwalitatieve bron van informatie zal worden voor de ezelliefhebber.
Een website die ook up to date is en zal zijn.  
Maar daarvoor is ook tijd en energie nodig, gelieve ons nog even wat respijt te geven om hieraan te voldoen .
We zijn er aan bezig .
Hebt ‘u’ een idee, een voorstel, raad of een vraag, wat dan ook … over wat dan ook …
Laat u het ons zeker a.u.b. weten via bevvzw1(AT)gmail.com