Registratie en identificatie

De Europese wetgeving vereist dat alle paardachtigen (inl. ezels) worden geregistreerd en dat de dieren ook moeten geïdentificeerd kunnen worden. Een correcte identificatie betekent het inplanten van en unieke chip bij de geboorte van het dier door een erkend dierenarts, en de registratie ervan door een erkende organisatie.

In  Amerika bestaat er geen erkende stamboekvereniging zoals wij dat naar Europese normen kennen. ‘The American Donkey and Mule Society’ (ADMS) doet enkel aan registratie maar niet aan identificatie. Hierdoor heeft de ADMS geen enkel bewijs of de bloedlijnen in de USA al dan niet correct zijn. Dit wegens een gebrek aan juiste identificatie.

Europa eist daarentegen van een erkende stamboekvereniging zoals BEV-vzw, dat er naast registratie ook aan identificatie dient te worden gedaan. Dit houdt in dat uw ezel in België moet voldoen aan de wet op de algemene identificatie van paardachtigen.

Uw ezel dient in het bezit te zijn van 2 belangrijke zaken, namelijk een EU-paspoort en een microchip.

EU-paspoort met een uniek  UELN-nr. ( Universal Equine Life Number).

BEV vzw  is door de Belgische overheid gemachtigd om Europese paspoorten met stamboom af te leveren. Elk dier moet een Europees paspoort bezitten met daarin het UELN-nummer (begint in België met nummer 056-023-xxx xxx xxx). Zie ook: http://www.ueln.net . Het EU-paspoort met stamboom van BEV-vzw kan ook vervangen worden door een Equis-pas zonder stamboom, afgeleverd door BCP/CBC (PPV). Hiervoor moet de gehele registratie rechtstreeks via de website van BCP doorgevoerd worden.

Microchip

De identificatie van de ezel gebeurt door middel van een microchip conform aan de ISO-normen 11784 en 11785, die ingebracht dient te worden door de dierenarts in de linker halsstreek.

Het elektronisch nummer van de chip is gelinkt met het paspoort en het UELN-nummer.


De wettelijke gegevens van elk dier moeten geregistreerd zijn in een nationale centrale databank voor paardachtigen onder de bevoegdheid van de federale minister van Volksgezondheid. De uitvoering van deze registratie gebeurt onder de bevoegdheid van de federale databankbeheerder BCP/CBC (Belgische Confederatie van het paard www.CBC-BCP.be ). Voor Vlaanderen wordt de uitvoering dan weer gedaan door Paarden Punt Vlaanderen (PPV). De kosten voor registratie dient de eigenaar te betalen aan PPV.

Mutatiedocument

Op het ogenblik dat er voor de registratie van het dier veranderingen optreden dient de eigenaar een mutatiedocument in te vullen en de wijzigingen te laten registreren in de centrale databank. Het gepaste mutatiedocument kan gedownload worden uit de website van BCP/CBC. Er bestaan 4 verschillende mutatiedocumenten, al naargelang de wijziging die moet worden doorgegeven aan de centrale databankbeheerder BCP (Belgische Confederatie van het Paard).

Het mutatiedocument dient gebruikt te worden in volgende gevallen:

  • Wijziging van de gegevens van de eigenaar
  • Wijziging van de gegevens van de houder

(De aanpassing van deze gegevens, dienen slechts doorgegeven te worden, wanneer voorzien wordt dat de houder langer dan 90 dagen, het toezicht of het beheer op de ezel zal hebben.)

  • Het definitieve vertrek naar het buitenland (export)
  • Overlijden van de ezel
  • Wijziging van het statuut van de ezel, castratie, uitsluiting van de slacht voor menselijke consumptie

Tip: Koop nooit een ezel zonder paspoort, en controleer goed alle informatie vóór de aankoop.