Registratie en identificatie

In tegenstelling tot Europa bestaat er in  Amerika geen erkend stamboek zoals dat naar Europese normen is voorgeschreven.
The American Donkey and Mule Society (ADMS) doet enkel aan registratie maar niet aan identificatie. Dankzij deze registratie bezit men daar, aan de andere kant  van de plas, wel een schat aan bloedlijnen,maar ADMS kan geen enkel bewijs voorleggen of die bloedlijnen al dan wel, of niet, correct zijn. Dit wegens juist een  gebrek aan identificatie.
Europa eist daarentegen van een erkend stamboek dat er naast registratie ook aan identificatie dient worden gedaan.

Dit houdt in dat uw ezel in België moet voldoen aan de wet op de algemene identificatie van paardachtigen.
Kort gezegd dient uw ezel in het bezit te zijn van 3 belangrijke zaken, namelijk:

EU-paspoort.
De vzw  Belgische Ezelvrienden is door de Belgische overheid gemachtigd om Europese Ezelpaspoorten af te leveren.
Elk dier moet een Europees ezelpaspoort bezitten met een uniek  UELN-nr. ( Universal Equine Life Number) .
Dit identificatienummer van ezels in België geregistreerd door de BEV Vzw begint met nummer 056-023-xxx xxx xxx  
Zie ook : http://www.ueln.net/no-cache/ueln-code-database/find-breeds-for-an-organization-in-a-country/?step=3

Microchip
De identificatie van de ezel gebeurt door middel van een microchip dat ingebracht dient te worden bij het dier in de linker halsstreek.
Het elektronisch nummer van de chip is gelinkt met het paspoort en het UELN-nummer.

Mutatiedocument
De wettelijk bepaalde gegevens van elk dier zijn opgenomen in een centrale databank, die ook een mutatiedocument aflevert aan de eigenaar van de ezel .
Op het moment dat het dier een nieuwe eigenaar krijgt , wordt een deel van dit mutatiedocument, mutatieluik, samen met het EU-paspoort aan de nieuwe eigenaar overhandigt.
Deze kan aan de hand van dit mutatieluik ( en het paspoort) het dier op zijn  naam laten schrijven via de BEV Vzw.
De voormalige eigenaar maakt het overige mutatiedocument over aan de databankbeheerder BCP (Belgische Confederatie van het Paard).

Verder hebben wij nog als bijkomende identificatiemiddelen :

  • de dekbewijzen,
  • gekeurde hengsten
  • Dna-typering die enkel via Medic Lab te Aalst kan uitgevoerd worden ( link ?)

Op deze manier is er een goed georganiseerd identificatiesysteem mogelijk.

Identificatieaanvragen voor ezels kan u uitvoeren  via de Belgische Ezelvrienden vzw.
Tarieven om via BEV Vzw uw aanvraag in te dienen :
Voor alle aanvragen zal u van de databankbeheerder BCP (Belgische Confederatie van het Paard) een rekening ontvangen van €42,99. Daarbovenop ontvangt u voor het paspoort een aparte rekening van BEV Vzw.
Let wel : De veulensubsidies die wij voorheen  uitbetaalden worden nu rechtstreeks verrekend via het paspoort

Tip .

Koop nooit een ezel zonder paspoort en/of zonder mutatiedocument.