Identificatie en registratie van de ezel

Zie ook de website van www.BCP.be  

Elke ezel of veulen, dat definitief in België binnengebracht wordt, moet binnen de 90 dagen na aankomst geïdentificeerd en geregistreerd worden bij BCP. 

Bovendien worden alle dieren die hier langer dan 90 dagen verblijven, beschouwd als definitief binnengebracht. Dit betekent dat ze moeten voldoen aan alle wettelijke identificatie- en registratieverplichtingen (uitgezonderd dekhengsten en paarden die hier zijn om medische redenen).

Wat is een  correcte identificatie

Alle in België verblijvende ezels dienen geregistreerd te zijn in de centrale databank (bij BCP) en identificeerbaar te zijn aan de hand van (idem als voor de registratie van veulens):

  • EU-conform paspoort met pedigree /stamboom (inclusief bijlage IX : Medische behandelingen) met een uniek  UELN-nr. ( Universal Equine Life Number).

Als stamboekvereniging levert BEV vzw  deze paspoorten.

  • Microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linker halsstreek

Opmerking:

“Indien u een ezel aankoopt uit een ander land moet dit dier vergezeld zijn van een zoötechnisch certificaat. Dit moet de verkoper je kunnen afleveren. Hij kan dit document verkrijgen bij de stamboek (= stamboekvereniging) waar het dier het eerst is ingeschreven.  Zonder Zoötechnisch certificaat kan het dier nooit worden ingeschreven in een stamboek in het land van bestemming. 

Het ingevoerde dier moet ALTIJD worden ingeschreven in de nationale databank voor paardachtigen.  Dit moet worden uitgevoerd door PPV.  Wenst u het dier ook bij BEV als stamboekdier in te schrijven moet u dit los van databank afzonderlijk uitvoeren.