Algemene informatie en doelstelling

Stamboek De Belgische Ezelvrienden.  

De Belgische Ezelvrienden (BEV-vzw) werd opgericht in 2001, ontstaan uit BVTVE opgericht in 1995,  en is  sindsdien een stamboek registrerende vereniging, erkend door de Vlaamse Minister bevoegd voor Institutionele Hervormingen, Zeevisserij en Plattelandsbeleid bij Ministerieel Besluit (M.B.) van 15 september 2005 (https://www.etaamb.be/nl/ministerieel-besluit-van-15-september-2005_n2005036220.html) en is daarmee door de overheid gemachtigd om Europese Ezelpaspoorten af te leveren.

De vereniging BEV vzw  heeft tot doel de ezelrassen in België meer bekendheid te geven, belangstelling te wekken voor de ezel, het  behouden, verbeteren, bevorderen van het welzijn en promoten van de ezel.

De BEV vzw tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Alle ezels in België in kaart te brengen en tevens de zoötechnische gegevens  van de dieren bij te houden.
 • Het bepalen van een fokdoelstelling, het fok- en selectiebeleid, m.a.w. toezien  op een verantwoorde fokkerij, op basis van ons fokreglement.
 • Het aanleggen van registers met klasse indelingen van de dieren.
 • Ezels te keuren en te beoordelen voor opname in een van de klassen.
 • Het stimuleren van het houden van ezels. 
 • Alles te doen wat bevorderlijk kan zijn voor de doelstelling van BEV, zulks in de meest ruime zin van het  woord.
 • De BEV vzw zal geen discriminatie, in welke vorm dan ook, tussen de leden /fokkers toestaan en zal zich houden aan de wet, EU- en overige regelgeving.

Waarvoor kunt u o.a. bij ons terecht?

 • Aanmelden voor keuringen
 • Dekverklaringen
 • Geboortemelding veulens
 • Registratie en afgifte EU-paspoorten 
 • Overlijdensbericht ezels
 • Aanmelden nieuwe leden
 • Aanmelden donateurs en sponsors 
 • Doorgeven wijzigingen persoonsgegevens
 • Mutaties van ezels en eigenaars

Uiteraard kan u ook voor alle andere aspecten, die bij het houden van ezels belangrijk zijn, bij ons aankloppen .Veel van deze informatie zal u op deze website vinden.
Hebt u een vraag, een advies nodig, nood aan bijkomende informatie en vindt u deze zo gauw niet op de website, u kan ons altijd via e-mail bereiken.
In ons ledenblad ‘t Ezeltje verschijnen ook telkens nieuwe en interessante publicaties voor ezelliefhebbers.

Bent u inmiddels enthousiast geworden en  heeft u besloten om ezels te houden, wordt dan lid van onze vereniging. Via onze vereniging komen ezelliefhebbers en ezelhouders steeds met elkaar in contact om kennis en ervaringen uit te wisselen. BEV vzw is lid van de Vlaamse  Confederatie van het Paard VCP en van het Forum Fokkerij.