Dekhengsten

We hebben als stamboekvereniging zeer goede hengsten in huis. Onze hengsten mogen zich ook niet zomaar dekhengst noemen: om deze status te krijgen moeten ze aan strenge eisen voldoen.

  • Van de hengst moet op het stamboek secretariaat een DNA typering aanwezig zijn, enkel typeringen door Medic Lab- Zoolyx te Aalst worden aangenomen.
  • Hengst wordt op de HK veterinair gekeurd op tandenstand en cryptorchisme ( niet-neergedaalde testikels).
  • Hengst wordt op de HK door de jury beoordeeld op model en op beweging.
  • Is dit alles ok is de hengst voor het leven gekeurd.
  • Dekbewijzen moeten ingestuurd zijn naar het stamboek voor 31/12

Index hengsteninformatie

Heeft u al een hengst uitgezocht voor het komende dekseizoen ? De volledige lijst met dekhengsten kan u hier raadplegen.

Procedures dekken en geboorte

Het dekseizoen komt er binnenkort aan en u heeft een geschikte hengst uitgezocht. U hoopt dat uw verwachtingen werkelijkheid worden en u verheugt zich al op de komst van het veulen.  Een aantal zaken mag echter niet worden vergeten. We brengen u dan ook graag een aantal procedures onder de aandacht die relevant zijn voor zowel de hengstenhouder(s) als de merriehouder(s) bij  dekkingen en geboortes. Welke procedures zijn dat?

De Dekovereenkomst- het dekcertificaat …. papieren & digitale wijze

De hengstenhouder en merriehouder moeten een dek- of inseminatieovereenkomst volledig invullen en ondertekenen. Deze documenten kunnen verkregen worden op het BEV Stamboeksecretariaat. Deze ondertekening heeft niet alleen tot doel om  vast te leggen dat de merrie- en de hengstenhouder de dekking zijn overeengekomen, maar gelijkertijd wordt er ook alle aanwezige informatie van de twee ouderdieren op papier gezet. Overige afspraken en condities tussen de hengsten- en de merriehouder zijn geen verantwoordelijkheid van de vereniging BEV Vzw. 

Het inleveren/opsturen van de dekcertificaat, dat uit 4 luiken bestaat, is de verantwoordelijkheid van de hengstenhouder.  De hengstenhouder die zijn goedgekeurde hengst laat paren met een merrie van een andere eigenaar, moet  – luik A. overhandigen aan de eigenaar van de merrie, – luik B. inleveren bij onze BEVvzw- stamboekadministratie, ter registratie van de dekking, uiterlijk tegen 15  oktober  van het betreffende kalender-of dekjaar, – luik C. bewaren in zijn eigen dossier en luik D. aan de eigenaar van de gedekte merrie overhandigen.  De achterzijde van dit laatste luik is tevens de Geboorteverklaring. Indien het veulen geboren is, wordt  dit deel verder gecomplementeerd door de eigenaar van de merrie, namelijk: geboortedatum van het veulen, naamkeuze, etc, en binnen de 5 dagen opgestuurd naar onze Stamboeksecretariaat.

De papieren dekcertificaten zijn aan hun laatste periode bezig en worden langzamerhand vervangen worden door de electronische vorm .De online-versie vindt u onder’ de knop ‘Veulenregistratie’.

Wilt u een eigen, niet goedgekeurde hengst paren met een merrie uit uw eigen stal, dan moet de dekverklaring vooraf worden aangevraagd (conform het stamboekreglement). 

Meer weten ?

Voor administratieve zaken zoals dekbewijzen, geboorteberichten of/en inschrijvingen van uw ezels, kunt u verder terecht bij onze stamboekadministratie, deze  kan u bereiken via bevvzw1 (AT) gmail.com .