Dekhengsten

We hebben als stamboekvereniging zeer goede en gekeurde dekhengsten in huis. Om de status van gekeurde dekhengst te verkrijgen moeten onze hengsten aan strenge eisen voldoen:

  • Van de hengst moet op het stamboek secretariaat een DNA typering aanwezig zijn (enkel typeringen door Zoolyx te Aalst worden aangenomen).
  • Hengst wordt op de Hengsten Keuring (HK) veterinair gekeurd op tandenstand, cryptorchisme (niet-neergedaalde testikels) en algemene gezondheid/conditie.
  • Hengst wordt op de HK door de jury beoordeeld op model en op bewegingen.
  • Is dit alles ok is de hengst voor het leven gekeurd.
  • Dekverklaringen moeten in het jaar van dekking ingestuurd zijn naar het stamboek voor 25/12.

Index hengsteninformatie

Heeft u al een hengst uitgezocht voor het komende dekseizoen? De volledige lijst met dekhengsten kan u hier raadplegen.

Procedures dekken en geboorte

U hoopt dat uw verwachtingen werkelijkheid worden en u verheugt zich al op de komst van het veulen.  Een aantal zaken mag echter niet worden vergeten. We brengen u dan ook graag een aantal procedures onder de aandacht die relevant zijn voor zowel de hengstenhouder(s) als de merriehouder(s) bij  dekkingen en geboortes:

Dekverklaring …. papieren & digitale wijze.

De hengstenhouder en merriehouder moeten een dekverklaring volledig invullen en ondertekenen. Dekverklaring te downloaden van deze website of kan ook verkregen worden op het BEV Stamboeksecretariaat. Deze ondertekening heeft niet alleen tot doel om  vast te leggen dat de merrie- en de hengstenhouder de dekking zijn overeengekomen, maar gelijktijdig wordt er ook alle aanwezige informatie van de twee ouderdieren op papier gezet.

Het inleveren/opsturen van de dekverklaring is de verantwoordelijkheid van de hengstenhouder.  De hengstenhouder vult de dekverklaring in en geeft een kopie aan de merriehouder en aan het BEV stamboeksecretariaat ter registratie van de

dekking, uiterlijk tegen 15  december  van het betreffende kalender-of dekjaar. Als lid van BEV ontvangt de merriehouder een dekkingskaartnummer. Met deze dekkingskaartnummer kan via “veulenregistratie” op deze website de geboortemelding heel gemakkelijk digitaal worden uitgevoerd.

Maximaal 2 maanden na de geboorte van een veulen dient de veulenregistratie te worden uitgevoerd. De online-versie vindt u onder’ de knop ‘Veulenregistratie’.

Wilt u een niet gekeurde hengst laten paren met een merrie uit uw eigen stal, dan moet de hengst qua dekverklaring aan dezelfde eisen voldoen als een gekeurde hengst, met uitzondering van de keuring op de jaarlijkse hengstenkeuring.