De Belgische ezel

Het betreft volwassen ezels met schofthoogte groter dan 91,5 cm.

Het stamboek is opgedeeld:

– Naargelang de al dan niet gekende afstamming in eerste generatie in Klasse 1.1 of de aanvullende sectie (bijvoorbeeld de ‘partbreads’= kruising).

– Naargelang de ouderdom en/of keuring in het register voor Volwassen dieren (klasse 1) en een Veulenregister (klasse 2).

– Naargelang de schofthoogte:

Schofthoogte tot maximaal 91.5 cm; geen 75% miniatuur-ezel bloed binnen de twee eerste generatiesklasse 1.1
Schofthoogte van 92 cm t.e.m. 104 cmklasse 1.2
Schofthoogte vanaf 105 cm t.e.m. 119 cmklasse 1.3
Schofthoogte vanaf 120 cmklasse 1.4
Schofthoogte onbekendklasse 1.x

-naargelang de vader, grootvaders gekeurde hengsten betreft wordt ook een klasse benaming toebedeeld. Gaande van subklasse A –AA –AAA – B

Schematische voorstelling van de indeling van de hoofdsectie Belgische ezel:

Naast de bovenstaande hoofdsecties bestaan er ook nog de aanvullende secties. In een aanvullende sectie worden deze dieren ondergebracht waarvan één of beide ouders onbekend. M.a.w. alle dieren die niet voldoen om in het hoofdsectie te worden opgenomen. Schematische voorstelling van de aanvullende secties.

Algemeen voor zowel Belgische Ezel als Belgische Miniatuurezel

-Dieren kunnen in één van onze hoofd- of nevenregisters worden onder gebracht als actief of niet actief. Actief zijn deze dieren die ook effectief bij één van onze fokkers zijn ingeschreven op hun naam. Niet actief zijn deze dieren die via de pedigree worden opgenomen in één van onze registers. Meestal zijn dit dieren die wij wel erkennen als voorouder maar die niet toebehoren aan één van onze fokkers.

-Voor de ouderdomsbepaling geldt dat ezels, ongeacht hun geboortedatum, verjaren op 1 januari van het daaropvolgend jaar (MB 23/12/92 – Art 2 § 1).

-Voor de bepaling van de schofthoogte wordt de ezel gemeten ten vroegste op de ouderdom van 3 jaar. In twijfelachtige gevallen kan de definitieve indeling uitgesteld worden. Bij meting mag de ezel een hoefbeslag dragen van max. 6mm op het hoogst dragend gedeelte.

-Gecastreerde of gesteriliseerde hengsten en gesteriliseerde merries worden onder hun oorspronkelijk geslacht opgenomen, evenwel met vermelding van de ingreep die door de eigenaar of houder verplicht spontaan moet meegedeeld worden. -De modaliteiten voor mogelijke overgang van een afdeling naar een andere, en de administratieve verplichting die daaruit voortvloeien, alsmede de reglementering inzake o.a. de erkenning als dekhengst, worden in het BEV fokreglement nader omschreven.