Stamboom-Paspoort versus Equipas

Een paspoort met stamboom (afgeleverd door BEV) of een Equipas zonder stamboom (afgeleverd door de Federale Dienst Volksgezondheid (BCP-PPV)) zijn beiden Europees conforme paspoorten. Behalve een paspoort dient ook iedere ezel een ingeplante chip te hebben die geregistreerd staat bij BCP in de nationale databank voor paardachtigen.

Equipas

De Federale Dienst Volksgezondheid, bij monde van BCP-PPV, is de drijvende kracht achter het ganse identificatie en registratiesysteem, dit in het kader van de voedselveiligheid. Een equipas bij uw dier betekent dat het dier volledig in orde is wat betreft identificatie en registratie; MAAR het dier niet is ingeschreven bij een stamboek wat erg belangrijk is m.b.t. fokdoeleinden.

EU-Stamboom pas

De doelstelling voor de Stamboekvereniging BEV-vzw is het verbeteren en versterken van het ras door een goede stamboekwerking. BEV organiseert voor haar leden keuringen van hengsten, merries en veulens  om de typische ras eigenschappen in beeld te brengen. Ze maakt een lijst van gekeurde dekhengsten om bij het fokken van veulens de eigenschappen en de gezondheid van de dieren te verbeteren. Daarom zijn de EU-conforme paspoorten met pedigree van BEV een echte meerwaarde om het ras van de Belgische Ezel en de Belgische Miniatuur Ezel te verbeteren en te beschermen. Onze leden zijn er echt bij gebaat om een keuze te maken uit de lijst van gekeurde dekhengsten wanneer zij interesse hebben om sterke en gezonde ezels te kweken. Het paspoort met stamboom/pedigree geeft de eigenaar, en ook de eventuele kopers van dieren een goed inzicht in de raszuiverheid van het dier in verschillende generaties. Het geeft bovendien ook een goed inzicht met welke dieren kan gekweekt worden zonder problemen m.b.t. bloedverwantschappen. Het EU-conform paspoort met pedigree afgeleverd door BEV benadrukt de graad van raszuiverheid van het dier en zijn voorouders en zal bijgevolg ook de economische waarde van het dier sterk verbeteren.

Aanvraag van een duplicaat van het BEV paspoort (bij verlies van origineel).

De eigenaar verstuurt een schriftelijke aanvraag voor een duplicaat aan BEV vzw.

Deze aanvraag is relatief gelijkaardig aan de andere procedures, naargelang de organisatie die het duplicaat uitgeeft.

De aanvraag voor een duplicaat wordt gefactureerd door het organisme van uitgave, na goedkeuring door BCP/CBC.