EU- conform paspoort

Volgens het Koninklijk Besluit van 16 juni 2005 voldoet een paspoort aan de Belgische wetgeving, mits het document voldoet aan twee voorwaarden :

1.    Het paspoort dient uitgegeven te zijn door een orgaan dat erkend is voor de uitgave van paspoorten : het erkend stamboek BEV Vzw, FEI of Belgische Confederatie van het Paard.

2.    Al de verplichte secties bevatten, met name :

  • sectie I : details betreffende het eigendomsrecht (wijzigingen van eigenaar)
  • sectie II et III : identificatie (bevattende een grafisch en een geschreven signalement)
  • sectie IV : identiteitscontrole
  • sectie V et VI : vaccinaties
  • sectie IX : keuze van de eindbestemming (al dan niet uitgesloten voor menselijke consumptie) en medische behandelingen.

In praktijk zullen de controles voornamelijk slaan op de secties II, III et IX.

Het stamboek zal nagaan of het paspoort waarover u beschikt volledig conform is

Een Equipas of een stamboekpaspoort ?

De regel is dat voor een stamboekezel een stamboekpaspoort wordt aangevraagd èn wordt afgeleverd. Voor een niet-stamboekpaard wordt een equipas afgeleverd. Een stamboekpaard waarvoor een equipas wordt afgeleverd, verliest zijn statuut van stamboekpaard, hetgeen een aanzienlijk waardeverlies met zich meebrengt. De eigenaar heeft er dus alle belang bij op de identificatie-aanvraag aan te duiden dat het om een stamboekpaard gaat en dat hij een stamboekpaspoort wenst. Bij de meeste stamboeken wordt hiervoor geen of slechts een zeer beperkte meerkost aangerekend. Ook het stamboekpaspoort wordt binnen de gestelde termijn van 60 dagen afgeleverd.

Wat dien ik te doen wanneer mijn paspoort niet EU-conform is ?
U neemt dan best contact op met het secretariaat van het stamboek dewelke het paspoort uitgegeven heeft, waarna u een aanvraag kan doen om een nieuw paspoort te bekomen, dat voldoet aan de huidige Europese normen.
Indien het niet mogelijk is om het desbetreffende stamboek te contacteren of indien deze laatste niet in staat is om een conform paspoort uit te geven, kan u zich wenden tot de erkende fokvereniging/stamboek BEV Vzw. De contactgegevens vindt u hier, verderop, op de website. 
!!! Enkel wanneer de bijlage IX (medische behandelingen) ontbreekt, kan dit in bijlage aan het oorspronkelijke paspoort bijgevoegd worden. Een nieuw paspoort is in dit geval niet noodzakelijk.

Aanvraag van een duplicaat van het paspoort.
De eigenaar verstuurt een schriftelijke aanvraag voor een duplicaat ter attentie van de BEV Vzw.
Deze aanvraag is relatief gelijkaardig aan de andere procedures, naargelang de organisatie die het duplicaat uitgeeft.

De aanvraag voor een duplicaat wordt gefactureerd door het organisme van uitgave. Een duplicaat voor een ezel van niet-vastgestelde origine (Equipas) kost 75 euro.