Stalnamen in België

Naamgeving van ezels .

Elk veulen krijgt bij de geboorte een voornaam. Elk jaar begint deze met een andere letter. 

2021 is dit de letter ‘D’

  • 2017 was dit de letter ‘Z’
  • 2018 zijn we weer bij de ‘A’ ‘s 🙂
  • 2019 ‘B’
  • 2020 ‘C’
  • 2021 ‘D’
  • 2022 ‘E’

Elke registreerde fokker heeft ook zo z’n eigen stalnaam. 
De ezels die er geboren worden krijgen deze stalnaam mee. Meestal is dit de naam van de hoeve, een verwijzing naar een gebeurtenis, een plaats of zelfs straatnaam.
Van de Verbrande Hoeve, Ter Linden, Van de Broekkant, …
Met hun volledige naam worden de veulens ingeschreven in het stamboek. 
Elke ingewijde weet welke namen van fokstallen bij welke fokkers horen. Ook als een ezel verkocht wordt, geeft de naam van de fokstal direct aan waar het ezel vandaan komt.

In België bestaat de mogelijkheid om uw stalnaam te registreren bij het BEV- stamboek, waardoor enkel u deze fokkerijnaam mag gebruiken.

Hierbij vindt u een lijst met geregistreerde stalnamen en hun fokkers . De uwe staat er nog niet bij?
Geef het door via het BEV- stamboom secretariaat bevvzw1(AT)gmail.com

Meer info over het laten registreren van uw stalnaam kan u op het secretariaat verkrijgen .