Ezelnamen en stalnamen

Naamgeving van ezels .

Elk veulen krijgt bij de geboorte een voornaam. Elk jaar begint deze met een andere letter.  2021 is dit de letter ‘D’

2024 is de letter ‘G’ etc.

Elke geregistreerde fokker kan ook een eigen stalnaam registreren. 

De ezels die er geboren worden krijgen deze stalnaam mee. Meestal is dit de naam van de hoeve, een verwijzing naar een gebeurtenis, een plaats of zelfs straatnaam.

Echter nooit een familienaam als stalnaam aanvragen.

Met hun volledige naam worden de veulens ingeschreven in het stamboek. Namen blijven levenslang aan het dier gebonden.


Elke ingewijde weet welke namen van fokstallen bij welke fokkers horen. Ook als een ezel verkocht wordt, geeft de naam van de fokstal direct aan waar het ezel vandaan komt. In België bestaat de mogelijkheid om uw stalnaam te registreren bij het BEV- stamboek, waardoor enkel u deze fokkerijnaam mag gebruiken. Hierbij vindt u een lijst met geregistreerde stalnamen en hun fokkers . Meer info over het laten registreren van uw stalnaam kan u op het BEV-secretariaat verkrijgen bevvzw1@gmail.com