Lid worden

Wenst u ook lid te worden van De Belgische Ezelvrienden  vzw?

Dankzij ook uw betrokkenheid, kunnen wij de fokkerij en de ezel een impuls geven. Talloze leden ondersteunen onze stamboekvereniging voor het behoud en de promotie van deze bijzondere rasdieren.

Lid worden van BEV vzw laat u toe om met ezelliefhebbers in  contact te komen.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt (zie tabel). Na ontvangst van uw betaling op het BEV vzw- rekeningnummer IBAN BE47 0013 6649 5580  bent u lid en dan ontvangt u het eerstvolgend nummer van ons informatief tijdschrift ”t Ezelke”.

Voordelen lidmaatschap  U ontvangt vier keer per jaar ons verenigingsblad, ‘t Ezelke, vol verhalen en informatie over ezels, achtergronden, keuringen, fokkerij. Tevens de complete kalender met de komende activiteiten, veel advies en info over onze viervoeters.