Links

PaardenPunt Vlaanderen

 

Als het om paarden gaat

PaardenPunt Vlaanderen is de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector en  vertegenwoordigd meer dan 40 erkende verenigingen met honderdduizenden leden .

Samen trachten we de sector op een duurzame manier te versterken en verder uit te bouwen.

Als erkend aanspreekpunt voor de paardensector ondersteunen wij de overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving. Hiernaast bouwen wij voortdurend aan tal van nuttige projecten en campagnes en geven we uitvoering aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij.
Op deze website vindt u een schat aan informatie. Men kan zich bovendien abonneren op een  nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven.

Vindt u niet wat u zoekt of krijgt niet één twee drie antwoord op uw vraag ivm info rond alle aspecten van paardenhouderij en de verplichte registratie en identificatie van uw ezel,…dan kan u uiteraard met al uw vragen op het secretariaat van de Belgische Ezelvrienden Vzw op  het email adres : bevvzw1(AT)gmail.com of het telefoonnummer 0473- 75.41.86 

PaardenPunt Vlaanderen ontstond uit de fusie van de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) en het Vlaams Paardenloket.   Alle diensten van de oorspronkelijke organisaties worden nu gegarandeerd door het PaardenPunt. 

 

De Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP)   

Is de nationale koepelorganisatie van de paardensector in België, met twee regionale vleugels: de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC),  die elk op hun beurt drie pijlers hebben: fokkerij, gebruikers en beroepen – opleiding. De BCP is voornamelijk gekend als beheerder van de centrale gegevensbank, waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd. Daarnaast stelt de BCP zich als doel de belangen van haar leden en van de paardensector in het algemeen te behartigen. 

  • 35 fokverenigingen met meer dan 15.000 leden, 
  • Meer dan 240.000 geregistreerde paarden, 
  • circa 10 sport-, en beroeps- en recreatieve organisaties met meer dan 80.000 leden;
  • circa 25 organisaties, verantwoordelijk voor de pijler ‘beroepen & opleiding’ binnen de paardensector. 

Vereniging Nederlands Ezelstamboek 

is de Nederlandse tegenhanger van BEV vzw en heeft ook als doel de gezondheid, het welzijn van alle ezelrassen te bevorderen,  d.m.v.  het toezien op een verantwoorde fokkerij en door meer bekendheid te geven aan èn om belangstelling te wekken voor de ezel.