Links

Paarden Punt Vlaanderen is de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector en  vertegenwoordigd meer dan 40 erkende verenigingen met honderdduizenden leden. Samen trachten we de sector op een duurzame manier te versterken en verder uit te bouwen. Als erkend aanspreekpunt voor de paardensector ondersteunen wij de overheid bij de uitwerking en aanpassing van de regelgeving. Hiernaast bouwen wij voortdurend aan tal van nuttige projecten en campagnes en geven we uitvoering aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij.

Voor meer info zie:

PaardenPunt Vlaanderen
Ambachtenlaan 23 / 2b • 3001 Heverlee (B)
Tel. 016 899 410
info@paarden.vlaanderen

www.paarden.vlaanderen

De Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP) 

Is de nationale koepelorganisatie van de paardensector in België, met twee regionale vleugels: de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC),  die elk op hun beurt drie pijlers hebben: fokkerij, gebruikers en beroepen-opleiding. De BCP is voornamelijk gekend als beheerder van de centrale databank, waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd. Daarnaast stelt de BCP zich als doel de belangen van haar leden en van de paardensector in het algemeen te behartigen.

Meer info op  info@horseid.be Mail info@cbc-bcp.be  Tel. 02 478 27 54.

Nederlands Ezelstamboek

is de Nederlandse tegenhanger van BEV vzw en heeft ook als doel de gezondheid, het welzijn van alle ezelrassen te bevorderen,  d.m.v.  het toezien op een verantwoorde fokkerij en door meer bekendheid te geven aan de ezel en om belangstelling op te wekken voor de ezel.

Meer info: www.ezelvereniging.nl  en mail  secretariaat@ezelvereniging.nl