De Belgische miniatuurezel

Het betreft volwassen ezels met schofthoogte tot maximaal 91,5 cm.

Het stamboek is opgedeeld:

a) Naargelang de ouderdom en keuring in het register voor Volwassen dieren (klasse 1) en een Veulenregister (klasse 2).

De ras-benaming Belgische Miniatuur Ezel kan enkel worden verkregen voor deze veulens waarvan bij inschrijving minimaal beide ouders in onze hoofdsectie erkend zijn als dieren in de hoofdsectie.

Het label/predicaat “Mediterraan” kan enkel toegekend worden indien ouders en grootouders deze type benaming hebben verkregen in ons eigen stamboek of in een ander erkend stamboek (zie ook BEV Fok technisch reglement).

b) Naargelang de vader, grootvaders al dan niet gekeurde hengsten betreft, wordt ook een subklasse benaming toebedeeld. Gaande van Subklasse A –AA –AAA – B. Schematische voorstelling van de hoofdsectie Belgische Miniatuur Ezel.

Veulens als ‘partbred’ geboren (een kruising met een bepaald % miniatuurezel)  kunnen, na keuring, een klasse-upgrade ondergaan om in de hoofdsectie te worden opgenomen indien ze minimaal 75% miniatuurezel-bloed in hun pedigree hebben, en dit binnen de generaties ouders en grootouders; en maximaal 91,5 cm schofthoogte bereiken op volwassen leeftijd van 3 jaar. Wanneer aan deze voorwaarden niet is voldaan blijven zij als ‘partbred’ (kruising) ingeschreven in de aanvullende sectie van het ras Belgische Ezel.