Mutatiedocument

Het mutatiedocument is het bewijs dat uw ezel correct geregistreerd werd in de centrale databank. Dit document is echter in geen geval een eigendomsbewijs!

In de Belgische regelgeving krijgt dit document een belangrijke status. 
Het paspoort kan bij de ezel blijven en het mutatiedocument kan door de eigenaar bewaard worden.
Daarenboven dienen wijzigingen met betrekking tot de ezel, binnen de 8 werkdagen aan de BEV vzw meegedeeld te worden. Telkens er een mutatie wordt doorgevoerd, wordt door de BEV Vzw een nieuw mutatiedocument opgemaakt en verzonden naar de eigenaar. Hiervoor worden er geen extra kosten aangerekend.
Handelaars, die een ezel minder dan 15 dagen in hun bezit houden, worden niet verplicht om de wijziging van houder aan de centrale gegevensbank door te geven. Zij dienen echter wel een correct handelsregister bij te houden.

 Het mutatiedocument bevat volgende gegevens :
 • Naam van de ezel
 • Identificatiecode (= nummer van de microchip)
 • UELN-nummer (=Universal Equine Life Number)
 • Bij de registratie van een ezel geeft de eerst registrerende vereniging een UELN aan een ezel. Dit UELN blijft overal en altijd gelden voor deze ezel, zodat het aan de hand van dit nummer steeds traceerbaar is.
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens van de eigenaar
 • Adresgegevens van de houder
 • Statuut van de ezel, met name de eventuele uitsluiting van de slacht voor menselijke consumptie

Het mutatiedocument dient gebruikt te worden in volgende gevallen :

 • Wijziging van de gegevens van de eigenaar (aangepaste of nieuwe gegevens)
 • Wijziging van de gegevens van de houder (aangepaste of nieuwe gegevens)
 • De aanpassing van deze gegevens, dienen slechts doorgegeven te worden, wanneer voorzien wordt dat de houder langer dan 90 dagen, het toezicht of het beheer op de ezel zal hebben.
 • Het definitieve vertrek naar het buitenland (export)
 • Overlijden van de ezel (sterfte)
 • Wijziging van het statuut van de ezel, met name de uitsluiting van de slacht voor menselijke consumptie
  • Door de dierenarts, omwille van een medische behandeling
  • Door de beslissing van de eigenaar

Hoe registreert men de eigenaarsverandering bij de verkoop / overdracht van een ezel ?

Indien de door u gekochte ezel volledig geïdentificeerd is en correct geregistreerd staat in de centrale gegevensbank, hetgeen wettelijk verplicht is, dan beschikt de eigenaar (verkoper) over een mutatiedocument. De eigendomsmutatie in de centrale gegevensbank wordt gratis uitgevoerd aan de hand van dit mutatiedocument. De BEV Vzw zal het mutatiedocument uitsluitend overmaken aan degene die in de centrale gegevensbank geregistreerd staat als eigenaar.Wanneer een ezel verkocht of overgedragen wordt, voor welke bestemming dan ook, volgt men de volgende procedure:
Indien de ezel nog niet volledig geïdentificeerd is en niet correct geregistreerd staat in de centrale gegevensbank, dan zal u een aanvraag tot identificatie moeten indienen.

 • Het mutatiedocument wordt ondertekend door de koper;
 • Als bewijs van verkoop, behoudt de verkoper het afknipbare strookje van het mutatiedocument (rechteronderhoek), ondertekend door de koper;
 • De koper vult het mutatiedocument correct in met de nieuwe gegevens van de eigenaar en de houder en stuurt het mutatiedocument terug naar de BEV Vzw.

Een blanco mutatiedocument kan u ophalen via de link BCP